[email protected] | tel. +48 661 115 910 | +48 733 763 555

Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018 – w listopadzie 2018 roku odbędą się już po raz ósmy wybory samorządowe, podczas których wybieramy członków organów samorządu terytorialnego. Idąc do urn wybieramy m.in. radnych gmin, radnych powiatu oraz radnych do sejmiku województwa. Głosujemy również, w zależności od tego gdzie mieszkamy, na wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta.

Dokładna data tegorocznych wyborów samorządowych nie jest na chwilę obecną znana. Wybory samorządowe w 2018 roku zarządzone zostaną pomiędzy 16 lipca, a 16 sierpnia 2018 roku. Natomiast mogą się odbyć 21 października, 28 października, 1 listopada albo 4 listopada 2018 roku.

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych?

Wybory samorządowe 2018 to nic innego jak wybory do samorządu lokalnego można podzielić na dwie grupy:

  • organów samorządu terytorialnego (radny dzielnicy, radny gminy, radny powiatu, radny sejmiku wojewódzkiego)
  • jednoosobowych organów wykonawczych (wójt gminy, burmistrz miasta, prezydent miasta)
Wybory samorządowe 2018 - Brzeg, powiat brzeski

Wybory samorządowe w 2018 roku odbędą się już po raz ósmy. Wybierzemy radnych gmin, radnych powiatu oraz radnych do sejmiku województwa, jak również zagłosujemy na wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wybory do rady gminy

Wszystkie wybory do rad są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasada powszechności wyborów oznacza prawo do kandydowania i do wybierania bez nieuzasadnionych ograniczeń. Jej istotą jest włączenie w proces wyborczy jak najszerszej części społeczeństwa. W sprzeczności z tą zasadą pozostają zbyt restrykcyjne wymagania stawiane osobom wybierającym i kandydującym chcącym wziąć udział w wyborach. Jako przykład takiego wymogu można wskazać uzależnienie prawa do oddania głosu od osiągania rocznych dochodów w oznaczonej wysokości. Zasada równości polega na tym, że każdej uprawnionej do głosowania osobie przysługuje ta sama liczba głosów, a głosy wszystkich wyborców i wyborczyń mają tę samą wagę. Niezależnie od wszelkich okoliczności każdy głos ma identyczne znaczenie. Zasada bezpośredniości oznacza, że wynik głosowania zależy od wyborców i wyborczyń, które bezpośrednio oddają głos na danego kandydata lub kandydatkę. Wyłącza ona możliwość decydowania o wyborze kandydata lub kandydatki przez inny podmiot niż ogół wyborców.

Wybory do rady powiatu

W wyborach do rad powiatów okręg wyborczy obejmuje obszar jednej gminy. Podobnie jak w przypadku wyborów do rady gminy liczącej powyżej 20 000 mieszkanek i mieszkańców obowiązuje pięcioprocentowy próg wyborczy. W każdym okręgu wyborczym wybiera się od trojga do dziesięciorga radnych. Rada powiatu liczy 15 osób w powiatach liczących do 40 000 mieszkanek i mieszkańców oraz po dwoje na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkanek i mieszkańców. Liczba radnych nie może przekroczyć 29. Podział mandatów następuje również przy wykorzystaniu omówionego wyżej systemu d’Hondta.

Wybory do sejmiku województwa

Okręg wyborczy w wyborach do sejmików województw obejmuje jeden powiat lub jego część. Także w tym wypadku obowiązuje pięcioprocentowy próg wyborczy. W skład sejmiku województwa wchodzą radni w liczbie 30 w województwach liczących do 2 000 000 mieszkanek i mieszkańców oraz po troje radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkanek i mieszkańców. Tak jak w poprzednio omówionych wyborach do podziału mandatów wykorzystywany jest system d’Hondta.

Wybory wójta

Wybory wójta są powszechne, równe, bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Na wójta wybierany jest kandydat lub kandydatka, która w głosowaniu otrzymała więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w głosowaniu żadnemu kandydatowi ani kandydatce nie udało się zdobyć takiej liczby głosów, to w terminie 14 dni od dnia wyborów przeprowadzane jest ponowne głosowanie – druga tura wyborów. Wyboru dokonuje się wtedy spośród dwojga kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddany.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close